مبانی نظری یادگیری و سبک های آن

با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری یادگیری و سبک های آن|مبانی نظری یادگیری و سبک های آن دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد م|31018298|sef|مبانی نظری یادگیری و سبک های آن,مبانی نظری,یادگیری,سبک های یادگیری

مبانی نظری یادگیری و سبک های آن
دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


تعریف یادگیری

یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل‌اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات ناشی از مصرف برخی داروها) باشند مشمول این تعریف نمی‌شود. نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی ، بلکه در رشد هیجانی ، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می‌گیریم از چه چیزی بترسیم، چه چیز را دوست بداریم. چگونه مودبانه رفتار کنیم و چگونه صمیمیت نشان دهیم. مفهوم یادگیري و پیشرفت تحصیلی از مفاهیم بسیار اساسی روانشناسی تربیتی است .
در همین راستا، موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن موضوعی است که همواره مورد توجه روانشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. چرا که همانطور که می دانیم بهبود کیفیت آموزشی و سرمایه گذاري بر روي منابع آموزشی و انسانی از عوامل مؤثر در توسعه همه جانبه کشورها محسوب می شود . در همین راستا پیشرفت تحص یلی دانشجویان نیز از جمله اهداف اساسی برنامه هاي آموزشی است. زیرا دانشجویان به واسطه پیشرفت تحصیلی به جایگاهی دست می یابند که از استعدادها و توانائیهایشان براي دستیابی به اهداف آموزش عالی استفاده نموده و شرایط اجتماعی موفقیت آمیزي را ایجاد کنند. بنابراین یافتن شرایط، عوامل و روش هاي موثر در جهت پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و صاحبنظران علوم تربیتی بوده است(ریدگل ،2004). اسمیت سبک شناختی را نشان دهنده پلی بین دوحیطه متمایز از بررسی روانشناسی یعنی شناخت و شخصیت می داند(اسمیت ‏،2010) . مفهوم سبک هاي شناختی به طور نزدیکی با ایده تفاوت هاي روانشناسی مرتبط است؛ بدین معنی که تفاوت هایی در بین افراد در رابطه با ساختار شناختی و عملکردهاي روانشناسی شان وجود دارد که ویتکین 3در سال 1974 آن را فردیت روانشناسی نامید. سبک هاي شناختی از نظر ویتکین و همکاران روش هایی هستند که یک فرد براي نزدیک شدن به طیف وسیعی از موقعیتها به کار می برد (ویتکین و همکاران ،2004).


مطالب دیگر:
تحقیق درباره انقلاب اسلامي ايران و نظريه اسكاچپلتحقیق درباره انقلاب اسلامي و انتفاضه فلسطينتحقیق درباره انقلاب اکتبر1917 روسيه و شبح کمونيسم برفراز ايرانتحقیق درباره انقلاب ایرانتحقیق درباره انقلاب ايرانتحقیق درباره انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285تحقیق درباره انقلاب رنگيتحقیق درباره انقلاب روسیهتحقیق درباره انقلاب صنعتی 8 صتحقیق درباره انقلاب صنعتی 17 صتحقیق درباره انقلاب عاشوراتحقیق درباره انقلاب فرانسه 10 صتحقیق درباره انقلاب فرانسهتحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسهتحقیق درباره انقلاب كبير فرانسهتحقیق درباره انقلاب مشروطه 6 صتحقیق درباره انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران 24صتحقیق درباره انقلاب مشروطهتحقیق درباره انقلاب مشروطه3تحقیق درباره انقلاب، عدالت اجتماعي و آزاديتحقیق درباره انگل فاسيولا و راههاي جلوگيري از اپيدمي آن در استان گيلانتحقیق درباره انگور 15 صتحقیق درباره انگیزشتحقیق درباره انگیزه مادری 20 صتحقیق درباره انگيزش تحصيلي 12 ص